De internetdokter

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

In 2013 publiceerde NIVEL over de resultaten van eigen onderzoek 1 een nieuwsbericht met de veelzeggende titel: “Internetdokter weinig geraadpleegd”. De ondervraagde mensen gaven aan dat internet een belangrijke bron is voor informatie over gezondheid, maar dat er nauwelijks contact is via internet met de huisarts, specialist of apotheker.
Ik ben benieuwd hoe de titel van een soortgelijk onderzoek anno 2021 zou luiden. Ik vermoed dat veel internist-endocrinologen zich inmiddels wel een soort internetdokter voelen. Dat geldt in ieder geval voor mijzelf. Iedere maand ontvangen wij in Amsterdam UMC een overzicht met de aantallen fysieke consulten en “internetconsulten”, met de opdracht hierop te sturen teneinde overmatige drukte in de polikliniekgebouwen te voorkomen.

Met inmiddels een jaar (noodgedwongen) ervaring als internetdokter, zijn mij een paar zaken opgevallen. Veel patiënten vinden het prima om voor een consult van 15-20 minuten niet een veelvoud van deze tijd kwijt te zijn aan reizen. Er zijn daarentegen ook patiënten die juist veel waarde hechten aan een fysieke afspraak en die de reistijd hier graag voor over hebben. Allemaal begrijpelijke overwegingen, waarop de afspraken makkelijk kunnen worden aangepast. Het wordt ingewikkelder als het over kwaliteit van zorg gaat. Hoe borg je dat zorg via internet niet ten koste gaat van de kwaliteit, en welke normen hanteer je hierbij? Nu het ernaar uitziet dat we ook na de COVID-19-crisis meer zorg op afstand zullen blijven doen, worden deze vragen extra belangrijk.

Niet alleen de internetdokter heeft een hoge vlucht genomen door de coronacrisis, maar ook de communicatie via internet tussen zorgverleners en onderzoekers onderling. Hier zullen we zeker de vruchten van blijven plukken. In dit nummer bespreken internist-endocrinologen het visiedocument van SON over de organisatie van schildklierkankerzorg in Nederland (zie artikel). Regionale multidisciplinaire overleggen zijn zonder meer gebaat bij de ervaring die we versneld hebben opgedaan met online vergaderen.

Gelukkig zal het online contact het fysieke contact nooit helemaal kunnen vervangen. Het zou fijn zijn als we het binnenkort niet meer over het zwarte scenario hebben, en wel gewoon weer over de zwarte zaterdag.