Neuronen, insuline en genderzorg

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Iets minder dan 20 jaar geleden toonde Silvana Obici voor het eerst aan dat een deel van het glucoseverlagend effect van insuline wordt gemedieerd via insulinesignalering in de hersenen. Daarna bleek dat veel meer hormonen indirect een effect hebben op doelorganen via signalering in de hersenen en beïnvloeding van het autonome zenuwstelsel. Wat tot op heden niet is uitgevoerd, is het identificeren en karakteriseren van de preautonome neuronen die direct of indirect het hormoonsignaal in de hersenen vertalen naar activiteit van het autonome zenuwstelsel. Onderzoekers uit het LUMC en Amsterdam UMC slaan de handen ineen om dit vraagstuk op te helderen. Hoe zij dit precies denken te gaan doen, leest u verderop in dit nummer.

Ondanks de rol van het zenuwstelsel bij insulinesignalering, is het niet de verwachting dan we op korte termijn insuline in de hersenen gaan toedienen. De juiste dosering insuline op het juiste moment toedienen is zo al lastig genoeg en blijft een dagelijkse uitdaging voor de patiënt met diabetes mellitus. Technologische ontwikkelingen op het gebied van continue glucosemonitoring en geautomatiseerde insulinetoediening bieden mogelijk een uitkomst, maar zijn waarschijnlijk niet geschikt voor iedereen. Dr. Sarah Siegelaar uit het Amsterdam UMC en prof. dr. Bastiaan de Galan uit het Maastricht UMC+ pleiten dan ook voor een gepersonaliseerde aanpak die is gestoeld op meer dan alleen de glucosewaarden. Of de zorgverzekeraars hierin meegaan, zal moeten blijken.

Waar de zorgverzekeraars zich in ieder geval constructief opstellen, is volgens Boris Kaanen bij de uitbreiding van de transgenderzorg in Nederland. Uitbreiding is hard nodig ook, want deze zorg kampt met lange wachtlijsten. Academische en niet-academische ziekenhuizen gaan nauw samenwerken in teams van medisch specialisten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants om de wachtlijsten terug te dringen.

Kortom, de endocrinologie in Nederland blijft volop in beweging.
Ik wens u veel leesplezier en een mooie (na)zomer!