Meer verbondenheid

  • 1 min.
  • Voorwoord
Foto (kleur) Sander Kooijman
Sander Kooijman
Beeld: Par-pa fotografie

In februari dit jaar heb ik voorzitterschap van de NVE mogen overnemen. In alle eerlijkheid heb ik er wel een tijdje over moeten nadenken voordat ik kon aangeven hiertoe bereid te zijn. Niet alleen vanwege de hoeveelheid werk, maar vooral vanwege mijn achtergrond als basaal wetenschappelijk onderzoeker in een beroepsvereniging die sterk focust op de kliniek en het daaraan verbonden onderzoek en onderwijs.

Uiteraard moet gezegd worden dat de vereniging in de laatste jaren, met heel veel dank aan mijn voorganger Peter Bisschop en de rest van het NVE-bestuur, enorme stappen heeft gemaakt. Onder andere de oprichting van de klinische netwerken en de NVE Academy waarborgt een solide basis om op terug te kunnen vallen als er klinisch-gerelateerde vraagstukken bij de vereniging worden neergelegd. Toch voelde het als een ver-van-mijn-bedshow, en juist dat zette mij aan het denken. Want zou er niet veel meer verbondenheid moeten zijn tussen onderzoek en kliniek?

Om te beginnen kun je je afvragen of onderzoekers zich niet vooral moeten bezighouden met vragen die voortkomen uit de kliniek. Aan de andere kant zou een techniek als CRISPRCas9, die momenteel in klinische trials wordt ingezet voor bewerking van het genoom, niet ontdekt zijn als onderzoekers niet uit interesse verder waren gegaan met een afwijkende bevinding bij bacteriën.

Daarnaast is er de vraag of onderzoekers en clinici wel voldoende tijd hebben om zich in elkaars primaire vakgebied te verdiepen. Zo wordt tegenwoordig van onderzoekers verwacht dat ze ook expert zijn op het gebied van het analyseren van grote en complexe datasets. Clinici blijven te maken hebben met een hoge zorgdruk en een grote administratieve last.

In deze editie van Endocrinologie vindt u in ieder geval een mooi voorbeeld van vergaande samenwerking tussen de verschillende vakgebieden. We bieden in dit artikel een ruim bemeten inkijkje in het Amsterdams Endocrinologisch Laboratorium. U kunt lezen hoe dit laboratorium als brug fungeert tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de klinische praktijk.

Ik ga hoe dan ook de komende jaren mijn best doen om meer verbondenheid te creëren tussen de verschillende disciplines die zijn vertegenwoordigd in de NVE. Doet u ook mee?