NETWERK ERASMUS MC EN PERIFERE ZIEKENHUIZEN VERBETERT SCHILDKLIERZORG

Expertise door samenwerking

  • 9 min.
  • Beroepsuitoefening

Het SchildklierNetwerk is een samenwerkingsverband van twaalf ziekenhuizen in de regio Zuidwest Nederland. In dit netwerk bundelen internist-endocrinologen, endocrien chirurgen, nucleair geneeskundigen, pathologen, oogartsen en radiologen hun kennis en expertise op het gebied van (bij)schildklierzorg. Een samenwerking die voor alle deelnemende partijen meerwaarde heeft, vinden drie betrokkenen, en die voor de patiënt tot betere kwaliteit van zorg leidt.

(kleur)portretten dr. Castro Cabezas, dr. Van Ginhoven, prof. dr. Van der Lelij

Er was een heel concrete aanleiding voor de opzet van het schildkliernetwerk Zuidwest Nederland in 2014: de richtlijnen van de eigen beroepsvereniging. ‘Daarin werden duidelijke werkafspraken tussen tweedelijns en derdelijns centra vastgelegd en dat hadden wij in deze regio nog niet goed geregeld’, vertelt internist-endocrinoloog Manuel Castro Cabezas. ‘Het proces voor de opzet van zo’n netwerk is in feite heel simpel: met elkaar in gesprek gaan, besluiten dat er een zorgpad moet komen waarin je samenwerkt en dat je samen de kwaliteit wilt verbeteren. Bovendien kenden we elkaar al en hadden ook al samenwerkingsverbanden. En de maatschappen van mijn ziekenhuis en het IJssellandziekenhuis waren zelfs al gefuseerd.’

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?