Endocrinologie
Jaargang 4

Nummer 3, september 2011

In dit nummer

Voorwoord
Het hormonencomplot p. 4
Anton Scheurink
Beroepsuitoefening
Extra cortisol voor noodgevallen p. 11
Michel van Dijk
Wetenschap
Onderzoek naar agressie en geweld pp. 12-13
Jan Hein van Dierendonck
Media & Cultuur
Farao Achnaton: een endocrien enigma? pp. 24-25
Wouter de Herder