Endocrinologie Nummer 2, pp. 18-20
jun 2021, jaargang 14
Endocrinologie Nr. 2, pp. 18-20
jun 2021, jr. 14
Beroepsuitoefening

Zorg bij schildkliercarcinoom

Schildklier Organisatie Nederland (SON) pleit in een visiedocument voor het verder terugdringen van het aantal ziekenhuizen dat patiënten met schildkliercarcinoom behandelt.1 De zorgverleners onderstrepen het belang van goede regionale zorg, waarbij niet alles per se onder één dak hoeft. Netwerkzorg bij schildkliercarcinoom krijgt in Nederland steeds meer vorm. ‘De vraag is niet of het goed gaat, maar of het beter kan.’

Daniëlle Dercks: Patiënten met schildklierkanker zijn relatief ontevreden over de zorg’

Referenties

  1. Expertzorg voor schildklierkanker - Visiedocument. Schildklier Organisatie Nederland (SON) i.s.m. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 2020. https://schildklier.nl/visiedocument-expertzorg-voor-schildklierkanker
  2. Een zeldzame vorm van kanker: wat is jouw ervaring? Rapportage NFK, maart 2021. https://nfk.nl/media/1/210303-DJE-zeldzaam-I_rapportage_finaal.pdf
Beroepsuitoefening

Zorg bij schildkliercarcinoom

Schildklier Organisatie Nederland (SON) pleit in een visiedocument voor het verder terugdringen van het aantal ziekenhuizen dat patiënten met schildkliercarcinoom behandelt.1 De zorgverleners onderstrepen het belang van goede regionale zorg, waarbij niet alles per se onder één dak hoeft. Netwerkzorg bij schildkliercarcinoom krijgt in Nederland steeds meer vorm. ‘De vraag is niet of het goed gaat, maar of het beter kan.’

Daniëlle Dercks: Patiënten met schildklierkanker zijn relatief ontevreden over de zorg’

Referenties

  1. Expertzorg voor schildklierkanker - Visiedocument. Schildklier Organisatie Nederland (SON) i.s.m. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 2020. https://schildklier.nl/visiedocument-expertzorg-voor-schildklierkanker
  2. Een zeldzame vorm van kanker: wat is jouw ervaring? Rapportage NFK, maart 2021. https://nfk.nl/media/1/210303-DJE-zeldzaam-I_rapportage_finaal.pdf
Over dit artikel
Auteur
Raymon Heemskerk
Over de auteur

Raymon Heemskerk, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 mei 2021
E-pubdatum
17 mei 2021
ISSN print
1876-2484
ISSN online
2468-2209


Over dit artikel
Auteur
Raymon Heemskerk
Over de auteur

Raymon Heemskerk, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 mei 2021
E-pubdatum
17 mei 2021
ISSN print
1876-2484
ISSN online
2468-2209