Overzicht

Helft nieuwe patiënten diabetes type 2 krijgt geen medicatie

  • 26 augustus 2022


De helft van de mensen met diabetes type 2 krijgt in het eerste jaar na de diagnose geen diabetesmedicatie voorgeschreven. Dit blijkt uit cijfers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Nivel onderzocht in opdracht van VWS de zorg die patiënten met diabetes type 2 ontvangen van de huisarts en de diëtist. Verandering van leefstijl vormt de basis van de behandeling. Bij onvoldoende resultaat kan medicatie worden gestart. Mannen starten eerder met diabetesmedicatie dan vrouwen, die juist vaker naar de diëtist gaan. Of dat ook de reden is dat vrouwen later met medicatie beginnen is niet onderzocht. Daarnaast starten jongeren in het algemeen eerder met medicatie dan ouderen, behalve jongeren die een diëtist consulteren. Hoogrisicopatiënten die een diëtist consulteren, starten niet eerder met medicatie, mogelijk omdat juist zij vaker begeleiding krijgen van een diëtist.