Overzicht

Onderzoek MUMC+ naar leververvetting

  • 26 augustus 2022

Een ongezonde leefstijl kan desastreuze gevolgen hebben voor de lever. Er kan leververvetting ontstaan, die kan leiden tot leverfalen of zelfs leverkanker. Ook draagt leververvetting bij aan het ontstaan en verergeren van diabetes en harten vaatziekten. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ gaan deze aandoening beter in kaart brengen in een onderzoek in huisartspraktijken.

MDL-arts en leverspecialist Ger Koek van het Maastricht UMC+ leidt het onderzoek en werkt daarbij samen met de Universiteit Hasselt. Koek: ‘Steeds meer mensen met een westerse leefstijl krijgen leververvetting. Toch krijgt het probleem minder aandacht dan andere leefstijlziekten zoals diabetes type 2. Het is dus erg belangrijk dat we meer te weten komen over het ontstaan en beloop van leververvetting.’

Koek en zijn collega’s willen uiteindelijk 1500 risicopatiënten met aandoeningen als obesitas, diabetes en hart- en vaatzieken onderzoeken. Hun gegevens worden geanonimiseerd verzameld, geanalyseerd en vergeleken met gegevens uit andere onderzoeken. Ger Koek: ‘hiermee willen we de patiënten identificeren die door de leververvetting het hoogste risico lopen op een ernstigere leverziekte. Als dat lukt kunnen we sneller patiënten vinden om een behandeling te starten.’ De Zuid-Limburgse huisartsen benaderen risicopatiënten. Wie wil deelnemen krijgt in de eigen huisartspraktijk een afspraak met de onderzoekers. Er wordt lichamelijk onderzoek gedaan, bloed afgenomen en gevraagd vragenlijsten in te vullen. Aan het einde van het ongeveer één uur durende onderzoek worden het vetgehalte en de elasticiteit van de lever gemeten met een FibroScan. De patiënt hoeft dus niet naar het ziekenhuis, maar krijgt wel direct inzicht in de mate van leververvetting. Uiteindelijk krijgt zowel de patiënt als huisarts een brief met alle uitslagen, plus een advies.

Zie over leververvetting ook het interview met prof. dr. Martijn Brouwers hier.