Overzicht

Prijs Laura Kervezee voor onderzoek biologische klok

  • 26 augustus 2022

Laura Kervezee van het LUMC krijgt de Heineken Young Scientists Award 2022 in het domein Medical/Biomedical Sciences. De jury prijst haar onderzoek naar de biologische klok en de praktische vertaalslag ervan naar de verbetering van de patiëntenzorg. 

Foto (kleur) Laura Kervezee
Laura Kervezee

De prijs, die 29 september 2022 wordt uitgereikt, bestaat uit 10.000 euro en een kunstwerk. De Heineken Young Scientists Awards worden tweejaarlijks uitgereikt aan vier veelbelovende jonge onderzoekers in Nederland. Kervezee onderzoekt de effecten van de biologische klok op veroudering, ziektes en lichaamsfuncties zoals slaap, stofwisseling en afweer. Ook bestudeert ze het effect van de verstoring van de biologische klok op de fysiologie en de gezondheid, bijvoorbeeld bij nachtdienstwerkers en patiënten in het ziekenhuis. Zo toonde ze aan dat de effectiviteit van medicijnen afhankelijk is van het innametijdstip. De jury roemt de manier waarop Kervezee de complexe data uit haar onderzoek helder communiceert naar de maatschappij. Zo geeft ze workshops voor NEMO Science Museum en maakt ze lesmateriaal voor middelbare scholen over de biologische klok.