Overzicht

RESTKLACHTEN BIJ LT4-MONOTHERAPIE

T3-4-Hypotrial van start

  • 27 februari 2023

De T3-4-Hypotrial is opgezet om een definitief antwoord te krijgen op de vraag of LT4/LT3-combinatietherapie effectief is bij patiënten met hypothyreoïdie met onvoldoende respons op levothyroxine (LT4). In de polikliniek in het Erasmus MC zijn inmiddels de eerste patiënten gestart. Er nemen 15 Nederlandse centra deel.

Van de hypothyreoïdiepatiënten die met LT4-monotherapie behandeld worden, houdt 15 procent ondanks genormaliseerde schildklierhormoonwaarden klachten, met name invaliderende vermoeidheid. Met LT4-monotherapie kan nooit een fysiologische T4/T3-verhouding bereikt worden, omdat een gezonde schildklier naast T4 ook T3 aanmaakt. LT4/LT3-combinatietherapie zou derhalve een aannemelijke oplossing voor dit probleem zijn. De al uitgevoerde klinische trials hebben helaas vele significante beperkingen en geven geen eenduidig antwoord.
Daarom is de nationale T3-4-Hypotrial opgezet en inmiddels van start gegaan. Deze multicentertrial includeert volwassen patiënten met (sub)klinische primaire hypothyreoïdie die ernstige vermoeidheidsklachten houden ondanks LT4-monotherapie. Meer informatie voor zowel artsen als patiënten, waaronder in- en exclusiecriteria en deelnemende centra, is hier te vinden: www.t3-4-hypotrial.nl.