Nr 4, december '16

Voorwoord

Portretfoto (kleur) dr. Annemieke Heijboer

Annemieke Heijboer

Mooie dagen

In het nummer dat nu voor u ligt, kunt u onder meer lezen over de relevante bevindingen van de SPARTACUS-trial, waarin de veneuze bijniersampling is vergeleken met CT-scans in het kader van de diagnostiek van primair hyperaldosteronisme. Meer »

Wetenschap

Symbolische afbeelding van de bijnieren (in kleur)

BIJ DIAGNOSTIEK PRIMAIR HYPERALDOSTERONISME Veneuze bijniersampling niet superieur aan CT-scans

Resultaten van de onlangs gepubliceerde SPARTACUS-trial wijzen uit, dat voor de identificatie van bijnieradenomen bij primair hyperaldosteronisme adrenal vein sampling niet leidt tot betere hypertensiecontrole dan CT-scans. Corresponderend auteur dr. Jaap Deinum gaat in op de studieresultaten en op de mogelijke consquenties. Meer »

Symbolische afbeelding van de bijnieren (in kleur) BIJ DIAGNOSTIEK PRIMAIR HYPERALDOSTERONISME Veneuze bijniersampling niet superieur aan CT-scans

Resultaten van de onlangs gepubliceerde SPARTACUS-trial wijzen uit, dat voor de identificatie van bijnieradenomen bij primair hyperaldosteronisme adrenal vein sampling niet leidt tot betere hypertensiecontrole dan CT-scans. Corresponderend auteur dr. Jaap Deinum gaat in op de studieresultaten en op de mogelijke consquenties. Meer »

Beroepsuitoefening

Portretfoto (kleur) prof.dr. B. Bravenboer

BERT BRAVENBOER BENOEMT VERSCHILLEN MET DE ZUIDERBUREN ‘Het kennisniveau van mijn Belgische collega’s is indrukwekkend’

Prof. dr. Bert Bravenboer was een gevierd internist-endocrinoloog aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tot hij er in 2012 moest vertrekken. Hij heeft zijn draai meer dan hervonden in Brussel. Meer »

Portretfoto (kleur) prof.dr. B. Bravenboer BERT BRAVENBOER BENOEMT VERSCHILLEN MET DE ZUIDERBUREN ‘Het kennisniveau van mijn Belgische collega’s is indrukwekkend’

Prof. dr. Bert Bravenboer was een gevierd internist-endocrinoloog aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tot hij er in 2012 moest vertrekken. Hij heeft zijn draai meer dan hervonden in Brussel. Meer »

Poster (kleur) symposium WPATH

Transgenderzorg wordt volwassen

Mede-organisator prof. dr. Martin den Heijer blikt kort terug op het congres van de World Professional Association for Transgender Health, dat 17-21 juni in Amsterdam plaatsvond. Meer »

Poster (kleur) symposium WPATH Transgenderzorg wordt volwassen

Mede-organisator prof. dr. Martin den Heijer blikt kort terug op het congres van de World Professional Association for Transgender Health, dat 17-21 juni in Amsterdam plaatsvond. Meer »

Vereniging

NVE

Nieuws NVE

Nieuws en mededelingen van het bestuur. Meer »

Promotie

Hypofysaire aandoeningen met onverwacht verreikende implicaties

Dr. Sjoerd Joustra vertelt over zijn promotieonderzoek, dat het inzicht in onder meer het IGFS-1-deficiëntiesyndroom bij mannen met centrale hyperthyreoïdie helpt vergroten. Meer »

Overzicht promoties augustus t/m oktober 2016

Proefschriften op het gebied van de klinische en preklinische endocrinologie. Meer »

4
december '16
jaargang 9

Selecteer artikelen in

Auteur

 1. Akker, Erica van den (1)
 2. Baks, Mariëtte (12)
 3. Bartstra, Joris (2)
 4. Becker, Sander (3)
 5. Beek, Hélène van (1)
 6. Bergman, Jorieke (1)
 7. Beukers-Blom, Joke (2)
 8. Bisschop, Peter (10)
 9. Blankenstein, Rien (1)
 10. Blom, Jan (2)
 11. Bos, Maxime (1)
 12. Buwalda, Bauke (1)
 13. Connell, Niels (1)
 14. Crommert, Viviane van de (1)
 15. Dierendonck, Jan Hein van (55)
 16. Dijk, Michel van (8)
 17. Dirkse, Christine (6)
 18. Dooper, Marten (68)
 19. Dreijerink, Koen (1)
 20. Dresden, Daniël (16)
 21. Eck, Judith van (3)
 22. Fliers, Eric (10)
 23. Fransen, René (2)
 24. Geilvoet, Wanda (9)
 25. Gjaltema-Vogelaar, Caroline (2)
 26. Groeneweg, Stefan (1)
 27. Heemskerk, Raymon (11)
 28. Heijboer, Annemieke (17)
 29. Herder, Wouter de (50)
 30. Hermus, Ad (1)
 31. Hijlkema, Sandra (1)
 32. Jazet, Ingrid (1)
 33. Kerstens, Mies (5)
 34. Kooistra, Hans (1)
 35. Kracht, Maria (1)
 36. Lambalk, Nils (1)
 37. Lambrechts, Liesbeth (1)
 38. Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (1)
 39. Lelij, Aart Jan van der (4)
 40. Links, Thera (2)
 41. Llahana, Sophia (1)
 42. Maassen, Ton (1)
 43. Megchelen, Pieter van (4)
 44. Meij, Nick van der (4)
 45. Meijer, Onno (1)
 46. Meinders, Edo (1)
 47. Montijn, Els (1)
 48. Mudde, Aart (5)
 49. Mulder, Maarten (5)
 50. Nijland, Rik (7)
 51. Nooten-Pijpers, Annemiek van (1)
 52. Oostwaard, Marsha van (1)
 53. Opijnen, Daniëlle Verwaal-van (1)
 54. Oskam, Tineke (1)
 55. Redactie (113)
 56. Roth, Chantal (1)
 57. Savas, Mesut (1)
 58. Scheurink, Anton (13)
 59. Schilperoort, Maaike (1)
 60. Shaginian, Rimma (1)
 61. Smit, Jan (1)
 62. Starremans, Sigrid (1)
 63. Teeffelen, Jurgen van (3)
 64. Teeffelen-Lourens, Monique van (2)
 65. Tent, Michiel (1)
 66. Timmers, Henri (1)
 67. Veld, Diana de (13)
 68. Venrooij, Twan van (6)
 69. Walenkamp, Marie-José (1)
 70. Wijck, Frank van (26)
 71. Wit, Jan Maarten (1)
 72. Wolffenbuttel, Bruce (6)
 73. Zelissen, Pierre (1)

Media & Cultuur

SAUL HERTZ, EARL CHAPMAN EN RADIOACTIEF JODIUM Totdat de bom valt...

Wouter de Herder - In deze rubriek leest u een eerbetoon aan Saul Hertz († 1950), die de hoofdrol heeft gespeeld bij de ontwikkeling en toepassing van radioactief jodium bij schildklierziekten. Meer »

Richtlijn

Met één stem spreken over stressinstructie glucocorticoïdsuppletie

Als eerste onderdeel van de kwaliteitsstandaard Bijnierziekten is de stressinstructie glucocorticoïdsuppletie gereedgekomen. Eindelijk uniformiteit in beleid door heel Nederland? Meer »