Adverteren

Voor informatie over en het reserveren van advertenties, advertorials en inserts kunt u contact opnemen met:

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam
tel. 010 - 742 10 25
adverteren@endocrinologie.nl

Voor adverteren in Endocrinologie:

Klik hier voor de tariefkaart 2019

 

Endocrinologie is voor adverteerders interessant, omdat:
  • Endocrinologie sinds 2008 het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) is. Daarnaast wordt het vakblad tevens verzonden naar alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO).
  • Endocrinologie wordt verstuurd naar het actuele ledenbestand van de NVE en NVDO. Uw doeltreffend bereik onder de NVEleden en NVDO-leden (waaronder internist-endocrinologen en internist-diabetologen) is bijna 100%.
  • Endocrinologie wordt daarnaast gelezen door alle (overige) internisten, gynaecologen met subspecialisme endocrinologie, kinderarts-endocrinologen en alle belangrijke stakeholders in de klinische endocrinologie/gezondheidszorg.
  • Uit lezersonderzoek blijkt dat de lezers Endocrinologie hoog waarderen met een rapportcijfer van ruim een 8. De belangrijkste onderwerpen in Endocrinologie zijn volgens de lezer: NVE-nieuws, klinische endocrinologie, expert opinions en nieuwe behandelrichtlijnen.
  • De redactionele inhoud van hoge kwaliteit is en wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie met NVE-leden die representatief zijn voor de Nederlandse klinische en preklinische endocrinologie. Hoofdredacteur is hoogleraar Endocrinologie prof. dr. Eric Fliers, tevens voorzitter van de NVE, als internist-endocrinoloog verbonden aan het AMC in Amsterdam.
  • Endocrinologie toonaangevend is in de discussies over alle belangrijke actuele vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen de endocrinologie, zoals nieuwe farmacotherapieën en nieuw klinisch en preklinisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onder meer diabetes mellitus, obesitas, vetstofwisselingsziekten, metabool syndroom, groeistoornissen, hypofysaire aandoeningen, hypogonadisme, testosterondeficiëntie, endocriene tumoren, neuro-endocriene tumoren, bijnieraandoeningen, schildklieraandoeningen en osteoporose.