Uitgeverij
BPM Medica
Van Diemenstraat 344
1013 CR Amsterdam
tel. 020 - 303 45 40

Redactie
Voor redactionele vragen over Endocrinologie kunt u contact opnemen met:
BPM Medica
Michiel Tent, eindredacteur
Van Diemenstraat 344
1013 CR Amsterdam
tel. 020 - 303 45 40
redactie@endocrinologie.nl