Contact redactie

Uitgeverij

BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
Tel. 020 - 303 45 40
E-mail: info@bpmmedica.nl 
Website: www.bpmmedica.nl

Redactie

Voor redactionele vragen over Endocrinologie kunt u contact opnemen met:

BPM Medica
Michiel Tent, eindredacteur
redactie@endocrinologie.nl
tel. 020-3034540