Overzicht

Patiënten en artsen positief over GREAT+ score

  • 25 november 2022

In het Amsterdam UMC is de GREAT+ (Graves’ Recurrent Events After Therapy) score ontwikkeld, die de kans voorspelt dat de ziekte van Graves na het stoppen van medicatie recidiveert. Een enquête laat zien dat zowel patiënten als behandelend artsen de score van toegevoegde waarde vinden.

In de zomer van 2022 heeft het Endocrinologisch Laboratorium van het Amsterdam UMC met de NVE en Schildklier Organisatie Nederland (SON) een enquête uitgezet om de behoefte aan de GREAT+ score te onderzoeken. Omdat de reacties positief zijn, wordt de GREAT+ score verder ontwikkeld en in de praktijk getest.
De resultaten van 440 deelnemers die zelf de ziekte van Graves hebben (gehad) en van 36 behandelend artsen zijn geanalyseerd. Vooral de symptomen van de ziekte bleken als belastend te worden ervaren, meer dan de bijwerkingen van de verschillende behandelingen (medicatie, radioactief jodium en schildklierverwijdering). Van deze behandelopties kwam het gebruik van medicatie als meest belastend naar voren.

Na informatie en uitleg zei 94% van de deelnemers de GREAT+ score bij de start van de behandeling te willen weten. Veel deelnemers hechten vooral waarde aan meer informatie over de ziekte, waaraan de score zou kunnen bijdragen. De uitkomst van de GREAT+ score zou 56% van de deelnemers ertoe bewegen, eerder een definitieve behandeloptie (radioactief jodium of schildklierverwijdering) als eerste behandeling te overwegen.
Van de artsen gaf 97% aan dat de GREAT+ score vooral de communicatie met hun patiënten kan bevorderen. Ook zei 83% dat het advies over de behandeling op basis van de GREAT+ score zou kunnen veranderen wanneer een patiënt in de hoogste categorie van de GREAT+ score (84%) valt.