Overzicht

Wisselingen van de wacht in het NVE-bestuur

  • 30 mei 2022
  • Nieuws NVE
  • NVMO
  • Vereniging

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 17 februari jl. heeft het bestuur van de NVE twee nieuwe bestuursleden verwelkomd: internist-endocrinologen dr. Liesbeth Winter uit het LUMC en dr. Suat Simsek uit de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ).

Prof. dr. Peter Bisschop en prof. dr. Anita Boelen hebben afscheid genomen als respectievelijk bestuursvoorzitter en bestuurslid van de NVE. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 17 februari jl. heeft dr. Sander Kooijman uit het LUMC het voorzitterschap van de NVE op zich genomen. Het bestuur van de NVE heeft die dag ook twee nieuwe bestuursleden verwelkomd: dr. Liesbeth Winter uit het LUMC en dr. Suat Simsek uit de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ), beiden internist-endocrinoloog.

Dr. Liesbeth Winter

Dr. Liesbeth Winter heeft als speciaal aandachtsgebied stoornissen in de bot- en mineraalhuishouding. In haar onderzoek staan het circadiaan ritme van botten en de relatie met corticosteroïden centraal, alsook de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van metabole botziekten. Dr. Winter is met ingang van de volgende editie tevens redactielid van het tijdschrift Endocrinologie.

Dr. Suat Simsek

Dr. Suat Simsek doet naast zijn (poli)klinische taken (patiëntenzorg en opleiding) onderzoek op het gebied van endocrinologie/diabetologie, basaal zowel als klinisch, waarbij hij de raakvlakken opzoekt met andere disciplines. Ook organiseert hij symposia op het gebied van (cardiovasculaire) diabetologie en osteoporose. Dr. Simsek is lid van de wetenschapscommissie van NWZ.