Nieuws en mededelingen van de NVE

  • 4 min.
  • Vereniging

Laatste nieuws over bestuurswisseling NVE

In de vorige uitgave van Endocrinologie werd reeds aangekondigd dat er de nodige wisselingen binnen het NVE-bestuur zouden gaan plaatsvinden. De eerste veranderingen zijn ondertussen doorgevoerd tijdens de bestuursvergadering van 30 september 2008. In verband met de aankomende pensionering van secretarieel medewerker J. Poelstra-Hiddinga is het dagelijks secretariaat van de NVE kortgeleden overgedragen aan secretarieel medewerker N. Alma-Bierma (afdeling Endocrinologie, UMC Groningen). De up-to-date contactgegevens van het NVE-secretariaat staan vermeld in het colofon op pagina 4. Verder heeft prof. dr. A.J. van der Lelij het NVE-voorzitterschap overgedragen aan prof. dr. A.J.W. Scheurink. Tijdens de algemene ledenvergadering op 6 februari 2009 hoopt het bestuur een aantal nieuwe bestuursleden voor te dragen. Van meerdere zittende

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?