Nr 4, december '16

Voorwoord

Portretfoto (kleur) dr. Annemieke Heijboer

Annemieke Heijboer

Mooie dagen

In het nummer dat nu voor u ligt, kunt u onder meer lezen over de relevante bevindingen van de SPARTACUS-trial, waarin de veneuze bijniersampling is vergeleken met CT-scans in het kader van de diagnostiek van primair hyperaldosteronisme. Meer »

Wetenschap

Symbolische afbeelding van de bijnieren (in kleur)

BIJ DIAGNOSTIEK PRIMAIR HYPERALDOSTERONISME Veneuze bijniersampling niet superieur aan CT-scans

Resultaten van de onlangs gepubliceerde SPARTACUS-trial wijzen uit, dat voor de identificatie van bijnieradenomen bij primair hyperaldosteronisme adrenal vein sampling niet leidt tot betere hypertensiecontrole dan CT-scans. Corresponderend auteur dr. Jaap Deinum gaat in op de studieresultaten en op de mogelijke consquenties. Meer »

Symbolische afbeelding van de bijnieren (in kleur) BIJ DIAGNOSTIEK PRIMAIR HYPERALDOSTERONISME Veneuze bijniersampling niet superieur aan CT-scans

Resultaten van de onlangs gepubliceerde SPARTACUS-trial wijzen uit, dat voor de identificatie van bijnieradenomen bij primair hyperaldosteronisme adrenal vein sampling niet leidt tot betere hypertensiecontrole dan CT-scans. Corresponderend auteur dr. Jaap Deinum gaat in op de studieresultaten en op de mogelijke consquenties. Meer »

Beroepsuitoefening

Portretfoto (kleur) prof.dr. B. Bravenboer

BERT BRAVENBOER BENOEMT VERSCHILLEN MET DE ZUIDERBUREN ‘Het kennisniveau van mijn Belgische collega’s is indrukwekkend’

Prof. dr. Bert Bravenboer was een gevierd internist-endocrinoloog aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tot hij er in 2012 moest vertrekken. Hij heeft zijn draai meer dan hervonden in Brussel. Meer »

Portretfoto (kleur) prof.dr. B. Bravenboer BERT BRAVENBOER BENOEMT VERSCHILLEN MET DE ZUIDERBUREN ‘Het kennisniveau van mijn Belgische collega’s is indrukwekkend’

Prof. dr. Bert Bravenboer was een gevierd internist-endocrinoloog aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tot hij er in 2012 moest vertrekken. Hij heeft zijn draai meer dan hervonden in Brussel. Meer »

Poster (kleur) symposium WPATH

Transgenderzorg wordt volwassen

Mede-organisator prof. dr. Martin den Heijer blikt kort terug op het congres van de World Professional Association for Transgender Health, dat 17-21 juni in Amsterdam plaatsvond. Meer »

Poster (kleur) symposium WPATH Transgenderzorg wordt volwassen

Mede-organisator prof. dr. Martin den Heijer blikt kort terug op het congres van de World Professional Association for Transgender Health, dat 17-21 juni in Amsterdam plaatsvond. Meer »

Vereniging

NVE

Nieuws NVE

Nieuws en mededelingen van het bestuur. Meer »

Promotie

Hypofysaire aandoeningen met onverwacht verreikende implicaties

Dr. Sjoerd Joustra vertelt over zijn promotieonderzoek, dat het inzicht in onder meer het IGFS-1-deficiëntiesyndroom bij mannen met centrale hyperthyreoïdie helpt vergroten. Meer »

Overzicht promoties augustus t/m oktober 2016

Proefschriften op het gebied van de klinische en preklinische endocrinologie. Meer »

4 december '16
jaargang 9
Voorblad endocrinologie, nummer 4, december 2016, jaargang 9 Lees nu

Media & Cultuur

SAUL HERTZ, EARL CHAPMAN EN RADIOACTIEF JODIUM Totdat de bom valt...

Wouter de Herder - In deze rubriek leest u een eerbetoon aan Saul Hertz († 1950), die de hoofdrol heeft gespeeld bij de ontwikkeling en toepassing van radioactief jodium bij schildklierziekten. Meer »

Richtlijn

Met één stem spreken over stressinstructie glucocorticoïdsuppletie

Als eerste onderdeel van de kwaliteitsstandaard Bijnierziekten is de stressinstructie glucocorticoïdsuppletie gereedgekomen. Eindelijk uniformiteit in beleid door heel Nederland? Meer »