Insulinetolerantietest: ervaring uit de praktijk

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

Ruim 30 keer per jaar wordt op de dagbehandeling Interne Geneeskunde/Endocrinologie van het UMC Utrecht een insulinetolerantietest (ITT) verricht om bij patiënten de werking van de corticotrofe en/of somatotrofe as te controleren. Om de kwaliteit en veiligheid van de ITT te verbeteren werd in 2010 op de dagbehandeling met succes een nieuw systeem ingevoerd. 

Tijdens de ITT wordt de patiënt, door intraveneuze toediening van insuline, in een hypoglykemie gebracht. Hierdoor ontstaat lichamelijke stress, waardoor er normaal gesproken meer groeihormoon, ACTH en hierdoor cortisol wordt geproduceerd. Er is pas sprake van voldoende stress als de bloedglucosewaarde lager is dan 2,3 mmol/l en de patiënt symptomen heeft van een hypoglykemie. Het is goed voorstelbaar dat dit een belastende test is voor de patiënt en een intensieve test voor de uitvoerder. De test is veilig mits deze zorgvuldig wordt uitgevoe

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?