Publicatie over steroïden bekroond met NVE-prijs beste basale artikel

  • 3 min.
  • Wetenschap

De langzaam optredende en langdurende werking van corticosteroïden mag als algemeen bekend worden verondersteld. Dit is echter een alleszins incompleet concept. Steroïden hebben namelijk ook snelle effecten, zo blijkt uit onderzoek van onder andere dr. H. Karst, verbonden aan het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen van het UMC Utrecht. Zijn publicatie hierover leverde hem de NVE-prijs voor het beste artikel in de basale endocrinologie op.

Al sinds 1990 doet de door de NVE bekroonde neurowetenschapper onderzoek naar corticosteroïden in de onderzoeksgroep van prof. dr. M. Joëls. In de beginperiode lag de focus op de langzame effecten, die verlopen via invloed op de gentranscriptie. Destijds deed hij ook metingen aan de hippocampus, die onder meer van belang is voor het vormen van geheugen van feiten, zoals iemands plaatsbepaling. Door een onderzoek van een andere groep 

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?