Voldoende vitamine D en optimale communicatie helpen bij osteoporose

  • 3 min.
  • Wetenschap

Afgelopen december promoveerde N.O. Kuchuk aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar risicofactoren en diagnostiek bij osteoporose. Daarin bevestigde zij dat een drempelwaarde van vitamine D [25(OH)D] van 50 nanomol per liter de absolute ondergrens is voor patiënten met osteoporose. Beter is 60 nanomol per liter. Daarnaast concludeerde de promovenda dat de therapietrouw van patiënten omhoog kan door meer aandacht en betere communicatie.

Vitamine D-gebrek op oudere leeftijd kan bijdragen aan het ontstaan van osteoporose. Natalia Kuchuk deed haar onderzoek naar vitamine D deels binnen de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Zij keek naar de relatie tussen vitamine D-waarden en markers van botombouw, naar de invloed van vitamine D-waarden op de botdichtheid en op fysiek presteren. De promovenda stelde vast dat de botmineraaldichtheid toenam met een betere vitamine D-status

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?