Nieuws en mededelingen van de NVE

  • 4 min.
  • Vereniging

Symposium 65-jarig jubileum op 14 december 2012 in Amsterdam
NVE-bestuur nodigt alle leden uit

Het NVE-bestuur nodigt al haar leden uit voor het symposium op vrijdag 14 decem- ber 2012 ter gelegenheid van het 65-jarige bestaan van de vereniging. Het feestelijke sympsosium vindt plaats bij het Trippenhuis, de zetel van de KNAW, in Amsterdam. Sinds de oprichting in 1947 speelt de NVE als wetenschappelijke vereniging een leidende rol in de ontwikkeling van de endocrino- logie in Nederland. De vereniging vervult een spilfunctie binnen het gehele spectrum van de endocrinologie. Haar leden zijn afkomstig uit uiteenlopende disciplines, waaronder de biologie, inwendige genees- kunde, farmacologie, klinische chemie en neurowetenschappen.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?