Casus: patiënt met syndroom van Cushing vraagt om juiste deskundigheid

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

Het syndroom van Cushing is een zeer complex ziektebeeld, dat ondanks de hoge werkdruk en bezuinigingen op een verpleegafdeling de juiste aandacht verdient. Verpleegkundigen werkzaam op een verpleegafdeling beschikken soms over onvoldoende endocriene kennis omdat de endocrinologie grotendeels poliklinisch is georiënteerd en het opbouwen van de klinische ervaring hierdoor wordt bemoeilijkt. Aan de hand van een casus wordt het verpleegkundig handelen uiteengezet.

De casus

Patiënt A, 62 jaar, wordt opgenomen in verband met een verslechtering van zijn algemene conditie. Het mobiliseren gaat moeizaam en er is een afname van zijn gezichtsveld na twee eerdere hypofyse-operaties in verband met een ACTH-producerend hypofyse-adenoom. Hij is nu bijna blind. Daarnaast is hij sinds enkele maanden benauwd, hoest veel en is onrustig en verward. Kenmerkend voor het syndr

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?