‘We zijn gestart met 3 netwerken: voor erfelijke endocriene tumorsyndromen, hypofysepathologie en schildkliercarcinoom’

Via goede chemie op weg naar Academische Expertise Netwerken Endocrinologie

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

Op initiatief van de NIV-sectie Endocrinologie werken de academische ziekenhuizen aan het opzetten van Academische Expertise Netwerken Endocrinologie. Die moeten leiden tot een landelijke afstemming van zorgpaden en behandelprotocollen, tot het optimaal gebruikmaken van de in Nederland aanwezige expertise ten aanzien van hoogcomplexe aandoeningen en tot een optimale samenwerking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

De woorden ‘geleidelijk’ en ‘van onderop’ vallen geregeld als internist-endocrinoloog prof. dr. N.C. Schaper van het Maastricht UMC praat over de Academische Expertise Netwerken Endocrinologie. Waarmee hij maar wil benadrukken dat het niet de bedoeling is de netwerken van bovenaf op te leggen. ‘Ze moeten ontstaan uit een goede chemie tussen de afzonderlijke academische internist-endocrinologen’, aldus Nicolaas Schaper, hoogleraar Interne geneeskunde, in het bijz

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?