Pilotonderzoek naar bruikbaarheid vragenlijst voor signalering psychosociale zorgvraag bij patiënt met syndroom van Cushing

Potentie Cushingmeter onderzocht

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

Het signaleren van psychosociale zorgvragen is binnen de oncologische zorg al langer gemeengoed. Het is bekend dat ook patiënten binnen de endocrinologie zorgvragen hebben op dit gebied. Mies Kerstens, verpleegkundig specialist binnen de sector Endocriene Ziekten van het Radboudumc, deed onderzoek naar de bruikbaarheid van de Cushingmeter. Dit instrument wordt ingezet om psychosociale vragen en problemen bespreekbaar te maken.

Verpleegkundige psychosociale begeleiding is complementaire zorg en wordt naast de medische behandeling geboden. Het uitgangspunt is dat een patiënt zich leert aanpassen aan zijn situatie en weerbaar wordt in het omgaan met zijn ziekte. Een ander aspect is het signaleren en verhelderen van een psychosociale zorgvraag waarbij een patiënt ondersteuning zou kunnen krijgen van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater. Binnen de psychoso

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?