De invloed van mutatiestatus op de therapierespons en het omkeren van het dedifferentiatieproces

Schildkliercarcinomen in de onderzoekssetting

  • 2 min.
  • Richtlijn

Aan de bakermat van nieuwe richtlijnen ligt (pre)klinisch onderzoek. Dr. Theo Plantinga, postdoc (VENI fellow) aan het Radboudumc in Nijmegen, en Hans Verbeek, arts-onderzoeker aan het UMC Groningen geven een korte uitleg over hun onderzoek naar nieuwe therapiemogelijkheden.

Bij de systemische behandeling van gemetastaseerd gedifferentieerd schildkliercarcinoom vormt de tyrosinekinaseremmer (TKI) sorafenib de eerste keus (zie het interview met Ellen Kapiteijn, op pagina 10). Voor dit type en andere typen schildkliercarcinomen zijn meerdere TKI’s en middelen uit andere geneesmiddelenklassen in opkomst. 

Mutatiestatus

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?