Zorgpad Schildkliercarcinoom

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

In het kader van haar afstuderen als verpleegkundig specialist deed Marsha van Oostwaard, werkzaam in het Máxima Medisch Centrum, praktijkgericht onderzoek naar de zorgbehoeften van patiënten met schildkliercarcinoom. Aan de hand van de resultaten werden aanbevelingen gedaan om het zorgpad van deze patiënten beter aan te laten sluiten op hun zorgbehoeften.

Het onderzoek had betrekking op de vraag hoe patiënten met schildkliercarcinoom de zorg ervaren. Deelnemers waren patiënten die vanaf juni 2011 tot en met december 2012 gediagnosticeerd en behandeld werden in het Máxima Medisch Centrum. Het betreft een kwalitatief beschrijvend onder-zoek met dataverzameling door middel van literatuuronderzoek, semigestructureerde interviews met elf schildkliercarcinoompatiënten en gestructureerde interviews met vier zorgverleners.

Resultaten

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?