Meer licht op de regulatie van activiteit bruin vet

  • 5 min.
  • Wetenschap

Verstoring van het dag-nachtritme is geassocieerd met adipositas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Binnen de afdelingen Endocrinologie en Moleculaire Celbiologie van het LUMC komen diverse onderzoekslijnen samen om dit verband stapsgewijs te ontrafelen.

Recent proefdieronderzoek ondersteunt het model dat de suprachiasmatische nucleus (SCN) bruinvetcellen via sympathische zenuwprikkels aanzetten tot vetzuurverbranding en navenante warmteproductie. Lange lichtblootstelling dempt de ritme-amplitude van de SCN, waardoor het evenwicht verschuift naar verminderde bruinvetactiviteit en opslag van ongebruikte energie in wit vet. Het onderzoek1 werd uitgevoerd door de promovendi Sander Kooijman en Rosa van den Berg, en geleid door endocrinoloog dr. Nienke Biermasz en biofarmaceut prof. dr. Patrick Rensen.

Insulinegevoeligheid

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?