BIJ DIAGNOSTIEK PRIMAIR HYPERALDOSTERONISME

Veneuze bijniersampling niet superieur aan CT-scans

  • 7 min.
  • Wetenschap

Bij de subtypering van primair hyperaldosteronisme wordt bepaling van aldosteron in uit beide bijniervenen getrokken bloed gezien als superieur aan identificatie van bijnieradenomen met CT-scans. In de SPARTACUS-trial hebben beide tests in de dagelijkse praktijk geresulteerd in een vergelijkbare hypertensiecontrole. ‘CT-scans zijn echter veel gemakkelijker uit te voeren,’ aldus dr. J. Deinum. Aanpassing van de huidige richtlijnen ligt vooralsnog gevoelig.

Tussen 5 en 10% van alle patiënten met hypertensie heeft primair hyperaldosteronisme (PHA). De twee belangrijkste oorzaken voor PHA zijn unilaterale bijnieradenomen (ziekte van Conn) en bilaterale bijnierschorshyperplasie. In het eerste geval geeft adrenalectomie een sterke verbetering van de bloeddruk en kan het vaak een levenslange medicatie met mineraalcorticoïd-receptorantagonisten als spironolacton en eplerenon voorkomen.
‘Aanvankelijk werden deze adenomen uitsluitend aangetoond met een CT-scan, of eventueel met MRI, maar die technieken bleken niet gevoelig genoeg om hele kleine tumoren te identificeren,’ legt Jaap Deinum uit. ‘Enkele decennia geleden werd al gesuggereerd dat men dit beter zou kunnen vaststellen middels adrenal vein sampling (AVS): het tegelijk of sequentieel afnemen van bloed uit de afzonderlijke bijniervenen, om hierin de verhouding van aldosteron en

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?