Het blote oog

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Wat mooi om in dit nummer te lezen en weer eens bij stil te staan: de ontwikkelingen en veranderingen die in 150 jaar kunnen optreden. De beroemde Sir James Paget (zie pagina 14) acteerde als patholoog, fysioloog én chirurg. In zijn artikelen beschreef hij vooral waarnemingen die met het blote oog gedaan kunnen worden.

Anderhalve eeuw later zijn de meeste artsen en onderzoekers supergespecialiseerd en worden de spannendste waarnemingen meestal niet meer zonder hulpmiddelen gedaan. Een intrigerend voorbeeld hiervan is te lezen in het interview met Boudewijn Lelieveldt en Onno Meijer (pagina 11). Hierin vertellen beide hoogleraren over de vele toepassingsmogelijkheden van de Allen Brain Atlas, waarin expressieprofielen van 21.500 genen tot op celniveau gevisualiseerd worden. En alle informatie van deze schatkamer is zo beschikbaar op het internet.

Ook niet met het blote oog waar te nemen zijn steroïdhormonen. De voormalige JNVE-voorzitter dr. Rahel Büttler vertelt op pagina 16 over haar zojuist afgeronde promotieonderzoek naar de state-of-the-art methoden om steroïdhormonen zeer gevoelig en specifiek te kwantificeren. En natuurlijk vertelt ze hoe en waarom ze de jongerenafdeling van de NVE heeft opgericht.

Verder kunt u in dit nummer lezen welk onderzoek onze voormalige NVE-voorzitter prof. Eric Fliers op het gebied van de neuro-endocrinologie en schildklieraandoeningen verricht en heeft verricht. Hij weet superspecialisten van tegenwoordig samen te brengen, en zo ook vernieuwend onderzoek te verrichten op het snijvlak van de psychiatrie, endocrinologie en neurowetenschappen.

De endocrinologie was, is en blijft een spannend vakgebied!

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur