Toekomstplannen

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Een record aantal deelnemers van 280 was 29 en 30 januari naar Noordwijkerhout gekomen voor de Dutch Endocrine Meeting 2016. Ook een record aantal van 85 abstracts was ingestuurd, zodat er dit jaar met poster-pitches gewerkt werd, naast de bekende mondelinge presentaties. We hebben genoten van de vele mooie voordrachten, uit binnen- en buitenland. En we konden trots zijn op al het onderzoek dat verricht is door endocrinologisch Nederland, waarvan de hoge kwaliteit viel af te lezen aan de prijzen die uitgedeeld werden. Op de pagina hiernaast kunt u lezen wie alle winnaars waren.

In dit nummer vindt u nog meer moois op onderzoeksgebied. Op pagina 14 staat een interview met de nieuwe hoogleraar Robin Peeters (Erasmus MC), die vertelt over zijn onderzoekslijnen rond schildklierhormonen, en op pagina 17 vertelt dr. Eveline Dirinck (UZ Antwerpen) over haar onderzoek naar endocrine disruptors.

Tijdens de ledenvergadering op 29 januari zijn de toekomstplannen voor de klinische endocrinologie gepresenteerd en enthousiast ontvangen. De plannen houden in dat er veel netwerken opgezet gaan worden en dat bestaande netwerken gelieerd worden aan de NVE. Duidelijk werd gemaakt dat binnen de klinische endocrinologie vele specialisten werken; internisten, kinderartsen, klinisch chemici en verpleegkundig specialisten in de endocrinologie zullen binnen deze netwerken in ieder geval vertegenwoordigd moeten zijn. Om de banden met de kinderendocrinologie te versterken, is er tijdens de ledenvergadering een nieuw lid van het NVE-bestuur benoemd: dr. Hetty van der Kamp, kinderarts-endocrinoloog in het UMCU.

In dit nummer kunt u lezen over andere specialisten werkzaam binnen de endocrinologie: drie endocriene chirurgen, uit Maastricht, Amsterdam en Utrecht, vertellen over de ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur