Transitiejongere moet eigen weg vinden

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Verpleegkunde

Jongeren in de transitieleeftijd zijn gebaat bij leeftijdsgebonden benadering door een zorgverlener, zowel in de op kinderen als op volwassenen gerichte zorg. De verpleegkundig consulent kan een wezenlijk verschil maken door jongeren actief te begeleiden bij het integreren van hun chronische aandoening in het dagelijks leven. Een casus illustreert dit.

Sinds 2009 ben ik werkzaam als verpleegkundig consulent endocriene ziekten binnen het Radboudumc, met als speciaal aandachtsgebied psychosociale zorg voor patiënten met hypofyse- en bijnierziekten. Binnen deze groep verdienen jongeren in transitie van jeugd- naar volwassenenzorg bijzondere aandacht. In het Radboudumc gaat deze transitie gepaard met medische zorg door de endocrinoloog en de specifieke psychosociale begeleiding verzorgt de verpleegkundig consulent de educatie. Dit omdat jongeren soms worstelen met het integreren van hun chronische aandoening in het dagelijks leven. Hierdoor kunnen onder meer problemen met de compliance ontstaan.

Casus: Een 20-jarige transitiejongere met idiopathisch congenitaal hypopituïtarisme
(CHP) wordt verwezen naar de verpleegkundig consulent. Dit in verband met ineffectief zelfmanagement en het vermoeden van inadequate coping bij

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?