Over de grens

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Voor uw ligt alweer nummer 3 van het tijdschrift Endocrinologie van dit jaar. Het is een actief jaar voor de Nederlandse endocrinologie. Getuige twee grote internationale congressen op Nederlandse bodem, (mede) georganiseerd door onze leden: de WPATH, het symposium van de World Professional Association for Transgender Health, werd in juni in Amsterdam gehouden; en Worldmen, het wereldcongres over erfelijke endocriene tumorsyndromen, vindt dit najaar tussen 29 september en 1 oktober in Utrecht plaats.

Over andere internationale activiteiten en ontwikkelingen kunt u lezen op pagina 7, waar Alberto Pereira Arias van het LUMC en Marieke Biegstraaten uit het AMC u bijpraten over de stand van zaken rond de European Reference Networks (ERN’s) betreffende zeldzame endocriene ziekten en zeldzame stofwisselingsziekten.

Twee zeer actieve en succesvolle leden hebben dit jaar bij de NWO een VICI- respectievelijk een VIDI-financiering in de wacht gesleept. Op pagina 12 leest u over de plannen van het NVE- bestuurslid Liesbeth van Rossum uit het Erasmus MC, die een VIDI-beurs heeft ontvangen voor haar onderzoek naar cortisol en overgewicht. Op pagina 13 vertelt biologe en VICI-laureaat Susanne la Fleur van het AMC over haar plannen om verder onderzoek te doen naar de nucleus accumbens-schil en bloed- suikerregulatie.

Aan de activiteiten van Bruce Wolffenbuttel in de redactieraad voor ons tijdschrift is een einde gekomen. Bruce heeft daar lange tijd zeer actief invulling aan gegeven, waarvoor wij hem nogmaals hartelijk bedanken! Echter, zijn columns onder de naam Hormone horrors zijn gelukkig nog niet ten einde. Bij voldoende inspiratie zullen deze in de toekomst blijven verschijnen. De plaats van Bruce in de redactie is inmiddels ingenomen door Koen Dreijerink, internist-endocrinoloog in het UMC Utrecht.

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur