De waarheid voorbij

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

U heeft al weer het laatste nummer van Endocrinologie van ons jubileumjaar in handen. Een nummer waarin u weer mooie wetenschappelijke bevindingen treft. Een voorbeeld is de ontwikkeling van nieuwe technieken om insulineproducerende bèta- cellen nauwkeurig in beeld te brengen: zie het interview met prof. dr. Martin Gotthardt (pagina 16). Een ander voorbeeld zijn de uitkomsten van de TRUST-trial, waaruit blijkt dat levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie bij oudere volwassenen geen positieve klinische effecten heeft; reden genoeg voor een gesprek met prof. dr. Jacobijn Gussekloo, die het onderzoek leidde (pagina 7).

Dit zijn belangrijke bevindingen die ook toegepast kunnen worden in de klinische praktijk. Het is van groot belang dat we wetenschappelijk onderzoek hebben en resultaten daarvan kunnen gebruiken om verder te komen en de zorg te verbeteren. Hoe voor de hand liggend misschien ook, vanzelfsprekend is dit niet meer in het post-truth-tijdperk. Ik wil dan ook het pleidooi uit naam van de ESE om het aanzien van de wetenschap te bevorderen  (zie ook pagina 6) nadrukkelijk onder de aandacht brengen. NVE-leden kunnen hier ook een rol in spelen: door glashelder naar buiten te brengen wat de ontwikkelingen zijn binnen ons vakgebied, en er op die manier voor zorgen dat er vervolgens  rationeel gehandeld wordt.

De luiken open, meer en betere communicatie naar buiten, daar werken we vanuit de NVE graag samen met u aan. Zo is het Hormoongala meer dan een feestelijke gebeurtenis ter gelegenheid van ons 70-jarig jubileum voor de leden. We vieren dat graag samen met patiëntverenigingen, zorgverzekeraars, de industrie, beleidsmakers, et cetera. En neemt u vooral ook uw partner en/of vrienden mee naar deze spetterende avond met diverse optredens en een unieke veiling.
Ook onze commissies en netwerken zijn de luiken aan het opengooien. Als u er niet al zelf bij betrokken bent, kunt u daar meer over horen op de Dutch Endocrine Meeting op donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2018. Zorg dat u erbij bent voor wetenschappelijke topverhandelingen, de nieuwste ontwikkelingen binnen endocrinologisch Nederland, en natuurlijk ook de gezelligheid.  U zult zien: daaraan is geen woord gelogen.

Veel leesplezier!

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur,