PROEFSCHRIFT: THYROIN AND AGEING

Hoe normaal zijn de referentiewaarden van de schildklier?

  • 2 min.
  • Promotie

Mensen met hoog-normale schildklierhormoonconcentraties hebben andere ziektekansen dan mensen met een iets minder actieve schildklier, ontdekte Layal Chaker. Vervolgonderzoek leidt mogelijk tot herdefiniëring van de referentiewaarden voor schildklierhormoon.

In 1891 behandelde de Engelse arts George R. Murray patiënten met hypothyreoïdie voor het eerst succesvol met schildklierhormoon van schapen. Ruim 125 jaar later menen we alles over dit hormoon wel te weten, maar het promotieonderzoek van Chaker bewijst het tegendeel. Zij keek bij bijna 15.000 deelnemers aan de Rotterdam Study naar de relatie tussen TSH en vrij thyroxine (T4) en veelvoorkomende ziektes.
Ze ontdekte een verband met onder meer plotse hartdood, beroerte, dementie, diabetes type 2 en leververvetting. ‘Schildklierhormoon is een zeer pleiotroop hormoon met effecten op onder meer het hart, de stofwisseling en het brein. Niet zozeer dat we zoveel verschillende relaties vonden was dus verrassend, alswel dat schildklierhormoonconcentraties ook binnen het normale spectrum al samenhangen met de kans op ziekte’, vertelt Chaker. De referentiewaarden voor TSH en vrij T4 zijn respectieveli

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?