Voorpret en nagenieten

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Om nog even na te genieten van de Dutch Endocrine Meeting (DEM): in dit nummer van Endocrinologie treft u een interview met dr. Hans de Boer, winnaar van de Novo Nordisk Award 2017, over zijn endocrinologisch onderzoek buiten een academische omgeving. Een stimulans voor collega’s in de periferie om vernieuwend bezig te blijven en niet in routine te vervallen. Ook een uitgebreid interview met onze Belgische collega en gastspreker op de afgelopen DEM: prof. dr. Jean-Pierre Bourguignon. Lobbyen in Europa blijkt heel iets anders dan onderzoek doen en conclusies op waarnemingen baseren.

In dit nummer kunt u ook lezen over een ander succesvol symposium in Nederland: de jaarlijkse bijeenkomst van het Nuclear Receptor Research Network (NR2N). Misschien kunnen mede-organisatoren prof. dr. Carlie de Vries en dr. Eric Kalkhoven u wel enthousiasmeren om dit symposium volgend jaar te bezoeken.

Over congressen gesproken, bekijkt u de congresagenda op pagina 23 wel eens? Naast alle “standaard” internationale congressen is er nog zo veel méér moois te bezoeken. Ook dicht bij huis zijn er verrassende mogelijkheden om nieuwe kennis op te doen. Zo vindt op 16 juni het jaarlijkse symposium van de Stichting Schildklieronderzoek Nederland plaats in Amsterdam, terwijl tussen 30 juli en 3 augustus het Europese Biological Rhythms Society Congress wordt gehouden, eveneens in de hoofdstad. Organiseert u ook een congres met betrekking tot de endocrinologie? Laat het de redactie weten, dan nemen we het op in de congresagenda.

Vers van de pers: het European Congress of Endocrinology (ECE) wordt in 2021 in Stockholm gehouden, en helaas niet in Den Haag. Hierover is beslist tijdens het ECE in Lissabon, gehouden van 20 t/m 23 mei. Alle betrokkenen bedankt voor hun inzet. Volgende keer beter!

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur,