Nieuwe gezichten en uitdagingen

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Een jubileumjaar voor onze vereniging: de NVE bestaat dit jaar 70 jaar! En het jaar is goed begonnen met een fantastische Dutch Endocrine Meeting. Meer dan 300 deelnemers, een record, waren 10 en 11 februari te vinden in Noordwijkerhout. Vele prijzen werden er uitgereikt (zie de volgende twee pagina’s voor de alle prijswinnaars), interessante presentaties waren er te horen en bovendien was het weer erg gezellig.

Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van de Groningse bestuursleden Bauke Buwalda en Bruce Wolffenbuttel. Bauke heeft vijf jaar lang de basale endocrinologie vertegenwoordigd in het bestuur; de laatste periode maakte hij ook deel uit van de redactieraad van het tijdschrift; Bruce is negen jaar lang bestuurslid en secretaris geweest en heeft enorm veel werk voor de vereniging verricht. Beiden langs deze weg nogmaals veel dank!
Anita Boelen (AMC) komt met een basale achtergrond het NVE-bestuur alsook de redactieraad van Endocrinologie versterken. Verder wordt Gerlof Valk uit het UMC Utrecht nationale European Reference Network (ERN)-coördinator, een nieuwe functie, en maakt hij nu ook deel uit van het NVE-bestuur.

Alle nieuwe netwerken en commissies van de NVE hebben tijdens de Dutch Endocrine Meeting gepresenteerd wat zij dit jaar willen bereiken. Mijlpalen zullen uiteraard in volgende nummers van het tijdschrift Endocrinologie verschijnen.

Na vele eerdere afleveringen van de rubriek Hormone horrors van de hand van Bruce Wolffenbuttel, kunt u in dit nummer een “hormone horror” van Marie-Jose Walenkamp (VUmc) lezen. NB: Mocht u ook een “hormone horror” willen delen via ons tijdschrift, meld u zich dan bij de redactie. Naast een vleug horror, kunt u vooral veel prachtige en inspirerende verhalen over hormoongerelateerde zaken in deze editie lezen. Bijvoorbeeld hoe en waarom een endocrinoloog (Hans Romijn) bestuursvoorzitter van het Amsterdamse AMC is geworden - maar zijn “eigenlijke” vakgebied toch ook trouw blijft.

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur,