Feestje

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Helaas komt het European Congress of Endocrinology (ECE) in 2021 niet naar Nederland, want de keuze is op Stockholm gevallen. Het was een close call; dat er recent nog een Europees congres in Nederland geweest is, gaf de doorslag. We gaan het daarom de volgende ronde, in 2023, gewoon opnieuw proberen.

Ondertussen zijn we druk bezig met de organisatie van ons eigen feestje voor het 70-jarig NVE-jubileum: het Hormoongala op 11 december aanstaande. U komt toch ook?

Het onderhavige nummer van Endocrinologie is ook een klein feestje, bestaande uit interviews met allerlei actieve NVE-leden die bezig zijn de zorg te verbeteren. Zo zijn prof. dr. Ad Hermus en prof. dr. Jan Smit van het Nijmeegse Radboudumc bezig om samen met zorginstelling Ciran de zorg voor chronisch zieke patiënten te verbeteren. Dr. Erica van den Akker van het Erasmus MC in Rotterdam heeft samen met collega’s uit Amsterdam een onderzoekssubsidie ontvangen om bij jongeren gedrag te veranderen om obesitas te lijf te gaan. Meerdere scholingsdagen voor endocrinologieverpleegkundigen leiden tot up-to-date kennis over het begeleiden van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie en over het geven van juiste stressinstructies.

In deze editie kunt u daarnaast een interview lezen met Erik Endert (AMC, Amsterdam), die zich meer dan 40 jaar heeft ingezet voor de kwaliteit van hormoonbepalingen. Hij vertelt over de grote veranderingen die hebben plaatsgevonden in het endocrinologisch laboratorium.
Nog veel verder terug in het verleden gaat de The Brown Dog Affair. Deze bijna soapachtige verwikkelingen zijn ook zeker de moeite van het lezen waard.

Ik wens u weer veel leesplezier!

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur