Fascinerend

  • 1 min.
  • Voorwoord

Wat een energie, op 25 en 26 januari tijdens de Dutch Endocrine Meeting in Noordwijkerhout. Fascinerende presentaties, zeer levendige discussies en steeds meer interactie binnen en tussen de netwerken en commissies. Vele prijzen zijn er weer uitgereikt; zie de volgende twee pagina’s voor de details. Bovendien was het ook weer heel gezellig!

Gezellig was het ook tijdens het hormoongala op 11 december 2017. De timing van het gala was niet optimaal: de hevige sneeuwval (code rood!) leidde tot een zeer beperkt aantal gasten en BN’ers. De sfeer onder de mensen die wel arriveerden was er zeker niet minder om, en creatieve oplossingen met spontane optredens en toespraken via onder meer Facetime maakten de avond zeer geslaagd. De veiling zorgde voor de eerste inkomsten voor de Hormoonstichting.

Tijdens de ledenvergadering op 25 januari hebben we afscheid genomen van Onno Meijer. Onno heeft vele jaren enthousiast de basale endocrinologie vertegenwoordigd in het bestuur en in de redactieraad van het tijdschrift. Bovendien heeft hij in die jaren de functie van penningmeester binnen de NVE vervuld. Veel dank, Onno! In de ledenvergadering werd ook nog eens benadrukt dat het van groot belang is een goede opvolger te vinden, want de basale endocrinologie moet een belangrijk onderdeel van de NVE zijn en blijven.
Nog een afscheid: Wouter de Herder zal de redactieraad van het tijdschrift verlaten. Wouter is redactieraadslid van het allereerste uur (2008) en heeft fantastische bijdrages geleverd, waarvoor dank! Gelukkig heeft hij beloofd door te gaan met zijn fascinerende bijdragen aan de rubriek Historie.

Fascinerend is ook het artikel over pregnancy brain op pagina 16, waarin Elseline Hoekzema van het LUMC vertelt over de consistente en langdurige veranderingen in de hersenen na een zwangerschap. Op pagina 18 leest u hoe internist-endocrinologen en verpleegkundig specialisten binnen het Kennis- en Zorg- centrum voor Genderdysforie (KZcG) van het VUmc samen werken aan de steeds veranderende zorg voor mensen met genderdysforie.

Maar de uitsmijter in dit nummer is een uitgebreid artikel over onderwijs. Hoe houden we dat het vak endocrinologie binnen de opleiding geneeskunde fascinerend en goed zichtbaar, en blijven we vernieuwen? Veel van onze leden geven ook buiten de geneeskundefaculteit onderwijs over endocrinologische onderwerpen. Wellicht vormt dit artikel een eerste aanzet tot het kijken in elkaars keuken.