Verlies

  • 1 min.
  • Voorwoord

Wat een verlies: in de afgelopen maanden zijn ons, kort na elkaar, plotseling drie leden ontvallen: prof. dr. Theo Visser, prof. dr. Jos Thijssen en Erik Endert. Drie scheikundigen die honkvast vanuit respectievelijk Rotterdam, Utrecht en Amsterdam opereerden. Vanuit het laboratorium, maar sterk verbonden met de kliniek, leverden zij de afgelopen decennia op geheel eigen wijze hun bijdrage aan de endocrinologie. Thijssen is daarnaast van 1982 tot 1987 voorzitter van onze vereniging geweest.
In het huidige nummer en op de website (www.nve.nl) staan wij stil bij hun overlijden en kunt u lezen wat zij betekend hebben voor ons en voor de endocrinologie. Endert treft u op pagina 5, Thijssen op pagina 11, en Visser in het verslagje van het symposium van de Stichting Schildklieronderzoek Nederland, op pagina 18.

De ontwikkelingen in de endocrinologie blijven gelukkig niet stilstaan. Op pagina 14 van dit nummer kunt u lezen over het invriezen van eierstokweefsel bij meisjes met het syndroom van Turner. Het betreft een trial uit het Radboudumc om te onderzoeken of dit de kans op zwangerschap en geboorte van een kind bij deze meisjes op latere leeftijd vergroot.

Inmiddels zijn er twee nieuwe leden aan de redactieraad toegevoegd. We zijn blij met alle reacties op de vacatures die we ontvangen hebben, en verwelkomen dr. Sander Kooijman (LUMC) en dr. Hans Hofland (Erasmus MC).
Fijn dat zij hun steentje willen bijdragen aan ons tijdschrift.

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur,