Wat mag het kosten?

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

De kosten van dure geneesmiddelen in Nederland zijn de afgelopen jaren alleen maar gestegen en bedragen momenteel meer dan twee miljard euro per jaar. In dit nummer vertelt Carla Hollak, internist en hoogleraar metabole ziekten in Amsterdam, hoe zij zich inzet om geneesmiddelen voor zeldzame ziekten betaalbaar (en hiermee toegankelijk) te houden. Zij pleit voor aanpassing van de huidige regelgeving. Ook binnen de endocrinologie hebben wij hiermee te maken. Een mooi voorbeeld is het hormoon hydrocortison, dat al ruim 70 jaar beschikbaar is als goedgekeurd geneesmiddel voor bijnierschorsinsufficiëntie en op de WHO-lijst van essentiële geneesmiddelen staat. Toch werd hydrocortison in 2011 door de EMA als weesgeneesmiddel aangemerkt. Je mag aannemen dat dit niet helpt om hydrocortison goedkoper te maken.

Het beteugelen van de kosten in de zorg is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Endocrinologen en klinisch chemici hebben de handen ineengeslagen om de endocriene functietesten in Nederland te harmoniseren. Hierdoor zullen in de toekomst minder testen herhaald hoeven worden, wat niet alleen prettig is voor patiënten en zorgverleners, maar ook leidt tot een kostenbesparing. Meer over dit fantastische initiatief leest u in dit artikel.

Het nieuwe jaar nadert, wat betekent dat de voorbereidingen voor de Dutch Endocrine Meeting 2020 in volle gang zijn. De organisatie heeft weer een prachtig programma voor u samengesteld. De NVE Academy trapt nog dit jaar af met het 12e Jaarsymposium Endocrinologie, een vertrouwd concept in een nieuw jasje. Wilt u er zeker zijn dat u geen belangrijke ontwikkelingen in de endocrinologie in 2019 heeft gemist, dan mag u dit symposium zeker niet missen. Ik hoop u allen in Noordwijkerhout en/of Utrecht te mogen begroeten.

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur,