Wisseling van de wacht

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Wat een bruisende Dutch Endocrine Meeting afgelopen 7 en 8 februari in Noordwijkerhout! Noortje Corssmit en Anita Boelen hadden samen met de gehele permanente onderwijscommissie (POC) een prachtig programma met parallelle sessies voor de meer klinisch en voor de meer basaal geïnteresseerde bezoekers samengesteld. Er werden weer veel prijzen uitgereikt. Daarnaast was er veel interactie, zowel met inhoudelijk oogmerk als voor de gezelligheid.

Ook werd gecommuniceerd dat er veel wisselingen van de wacht zijn binnen de NVE. In de Landelijke Werkgroep van Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) geeft Nick van der Meij (UMCU) het stokje over aan Judith van Eck (Erasmus MC Rotterdam). Nick is jarenlang een geweldige en gedreven voorzitter van de LWEV geweest. Mariëtte Boon (LUMC) is zeer recent afgezwaaid als enthousiast voorzitter van de JNVE. Anouk van Berkel (Radboud UMC Nijmegen) neemt het een jaar lang van haar over. Mariëtte komt zelf in dit nummer uitgebreid aan het woord op pagina 13.

En ten slotte ben ik zelf afgetreden als voorzitter van de NVE, en daarmee ben ik ook hoofdredacteur van dit tijdschrift af. Peter Bisschop (Amsterdam UMC, locatie AMC) zal als nieuwe NVE-voorzitter in het volgende nummer dit voorwoord schrijven. In het NVE-bestuur zijn tijdens de algemene ledenvergadering daarnaast twee nieuwe bestuursleden gekozen: Teun van Herwaarden (Radboud UMC Nijmegen) en Wilbert Zwart (NKI). Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte. Bijzonder fijn dat al deze collega’s zich vol energie willen gaan inzetten voor onze vereniging. De vereniging energiek en in beweging houden, dat lukt alleen als er van tijd tot tijd weer andere mensen aan het roer gaan staan.

Natuurlijk ontbreken in dit nummer de nodige inhoudelijke verhalen niet, waaronder een bijzondere ontmoeting met een bijzondere collega: prof. dr. Refetoff uit Chicago. Dus bladert u gauw door naar de volgende bladzijden en geniet van al het moois dat de endocrinologie te bieden heeft.

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur,