100 jaar endocrinologie

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Met de eerste COVID-19-golf nog vers in ons geheugen, staan we helaas al weer midden in de tweede golf. De reguliere klinische zorg wordt net als bij de eerste golf afgeschaald om bedden vrij te maken voor COVID-19-patiënten. Gelukkig geldt de afschaling dit keer in mindere mate voor de endocrinologische, veelal poliklinische zorg. Door een efficiënte screening op COVID-19-klachten aan de voordeur en door meer zorg op afstand, is onze zorg inmiddels redelijk coronaproof, zolang we maar voldoende mankracht beschikbaar houden om de reguliere én de coronazorg te leveren.

2020 is niet alleen het jaar van COVID-19. Het is ook het jaar waarin de endocrinologie in Nederland haar honderdjarig bestaan viert. Het is immers een eeuw geleden dat prof. dr. Ernst Laqueur, als eerste grote endocrinoloog in Nederland, hormonen uit endocriene organen van slachtvee isoleerde en hiermee de basis legde voor de behandeling van hormoondeficiënties.
De ontwikkelingen hebben sindsdien verre van stilgestaan. Binnenkort start in het oosten van ons land een grootschalige veldstudie met een kunstmatige alvleesklier. Dit is een technisch hoogstandje van Nederlandse bodem, dat de glucoseregulatie van patiënten met diabetes mellitus volledig overneemt. Meer over deze spannende ontwikkeling kunt u lezen in het interview met Arianne van Bon.

Ook besteden we in dit nummer aandacht aan value based healthcare oftewel waardegedreven zorg. Hoewel het concept eenvoudig is, namelijk de toegevoegde waarde voor de patiënt, gedeeld door de kosten, is dit waarschijnlijk niet voor iedereen gesneden koek. Des te meer reden om te lezen hoe onze collega-endocrinologen waardegedreven zorg toepassen in de dagelijkse praktijk.

Het honderdjarig bestaan van de endocrinologie in Nederland is extra bijzonder voor Amsterdam. Hier legde dr. Laqueur als endocrinoloog en UvA-hoogleraar de basis voor de Nederlandse endocrinologie. Ik beschouw het als een voorrecht om deel uit te mogen maken van deze rijke traditie; en ik heb veel vertrouwen in de toekomst, met liefst vijf kersvers benoemde hoogleraren endocrinologie op de honderdste verjaardag van de endocrinologie in Amsterdam.

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur,