Het belang van de biologische klok voor de metabole gezondheid

  • 2 min.
  • Promotie

In haar proefschrift toont Maaike Schilperoort het belang aan van het circadiane ritme voor de metabole gezondheid. De erin beschreven studies geven meer inzicht in de mechanismen van ziekteontwikkeling bij het nog steeds toenemende aantal mensen dat te maken heeft met ritmeverstoringen, bijvoorbeeld als gevolg van het werken in nachtdiensten.1

De biologische klok zorgt dat fysiologische processen in het lichaam gelijklopen met het ritme van dag en nacht. Dit gebeurt doordat er in het lichaam een ritme wordt gegenereerd van ongeveer 24 uur, het circadiane ritme, door middel van endocriene en autonome regulatie. Gegeven de betrokkenheid van deze systemen is het niet verwonderlijk dat obesitas, diabetes, osteoporose en hart- en vaatziekten vaker voorkomen bij mensen met een verstoring in het circadiane ritme. Het proefschrift van Maaike Schilperoort geeft inzicht in oorzaak en gevolg, en beschrijft mogelijke interventies om metabole ziekten bij onder meer nachtwerkers te voorkomen.
Voor haar onderzoek gebruikte ze verschillende modellen voor circadiane verstoring.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?