Gepaste afstand

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Ik herinner me nog goed dat de Nederlandse premier op 9 maart 2020 iedereen opriep om geen handen meer te schudden, om vervolgens de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM stevig de hand te drukken. Nu, slechts twee maanden later, is dat volstrekt ondenkbaar in onze 1,5-metermaatschappij. Toen ik drie weken geleden op een doordeweekse dag het ziekenhuis inliep, leek het wel een zondagochtend. Er was niets te bekennen van de gebruikelijke drukte op de polikliniek, in de laboratoria en op de pleinen. Des te drukker was het op de speciale corona-afdelingen en op de intensive care.

Gelukkig zien we dit nu teruglopen en komt er meer ruimte om ook niet-coronapatiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. Voorzichtig wordt ook het onderzoek weer opgestart. Helemaal normaal zal het voorlopig niet worden. Een collega verwoordde dit vrij treffend: ‘Dit is het einde van het begin’. De 1,5 meter zullen we ook in het ziekenhuis moeten handhaven. Dit zal ongetwijfeld nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.

In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe de zorg uitdagingen te lijf gaat. We mogen trots zijn op alle zorgverleners die zich inzetten om de Covid-19-epidemie het hoofd te bieden. Het is ontroerend om te zien hoeveel waardering er is vanuit het hele land voor medewerkers in de zorg. Het zou mooi zijn als dit ook na de crisis zo blijft.

Ik wens u allen en uw naasten veel strekte toe in deze bizarre tijd. Alleen samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden, maar dan wel op een gepaste afstand van 1,5 meter.

Namens de redactieraad en het NVE-bestuur,