Intussen op de redactie...

  • Redactioneel

werkt het team van Endocrinologie aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website en nieuwsbrieven) inzetten voor informatie aan gezondheidsprofessionals over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door specialisten zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via Endocrinologie, neem dan contact op via redactie@endocrinologie.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.