Overzicht

De grenservaringen van prof. dr. Hedi Claahsen

  • 15 juli 2022

In haar inaugurele rede vertelt prof. dr. Hedi L. Claahsen van der Grinten over de grenservaringen die ze tijdens haar carrière heeft gehad. Ze sprak deze rede uit op vrijdag 6 mei 2022 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Geslacht & Gender aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Portretfoto (kleur) Hedi L. Claahsen
prof. dr. Hedi L. Claahsen

“In de samenleving en in de geneeskunde hebben we in vele domeinen met grenzen te maken”, aldus Claahsen. “We definiëren grenzen, bijvoorbeeld met behulp van referentiewaarden, en creëren daarmee goed omschreven categorieën. Categoriseren is voor een arts een belangrijk hulpmiddel om symptomen te kunnen interpreteren en sorteren en ziektes te kunnen behandelen. Maar begrenzing en categorisatie vormen binnen de geneeskunde ook een groot risico voor mensen die niet duidelijk in een bepaalde categorie thuishoren en dus buiten de gekozen grenzen vallen. Als we in categorieën denken, is er geen ruimte voor diversiteit in onze samenleving en creëren we niet alleen maar zekerheid maar ook onzekerheid, vooroordelen en wantrouwen. Binnen het Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender zien wij mensen die niet passen in deze stereotiepe categorieën en die zich hierdoor direct of indirect door de maatschappij gestigmatiseerd voelen.”

De rede is in zijn geheel te lezen op: www.nve.nl/content/uploads/2022/07/OratieHediClaahsen-6mei-2022.pdf