Overzicht

Enquête zenuwcompressie en polyneuropathie bij diabetes

  • 17 januari 2023

Een onderzoeksgroep uit Utrecht nodigt alle internistendocrinologen (in opleiding) uit om een korte vragenlijst in te vullen over zenuwcompressie en polyneuropathie bij diabetes. Dit onderzoek heeft twee doelen: 1. De huidige inzichten en kennis van zorgverleners over het concept en de toepassing van zenuwbeknelling in de onderste extremiteiten bij diabetische polyneuropathie te beoordelen. 2. De huidige inzichten te vergelijken met een onderzoek uit 2009.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst met zeven ja/neevragen. Het invullen duurt circa twee minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt, geanalyseerd en gepubliceerd. U vindt de vragenlijst hier.