Overzicht

Milano Declaration: endocrinologie Europees in het spotlicht

  • 9 mei 2022
  • Nieuws
Beeld:

Op 23 mei a.s., tijdens het jaarlijkse European Congress of Endocrinology (ECE) in Milaan, wordt de Milano Declaration gepresenteerd. Op 23 mei wordt tevens de European Hormone Day gevierd. The Milano Declaration heeft als doel om in nog grotere eensgezindheid de stem van de endocrinologie te verheffen en aandacht te vragen voor belangrijke endocrinologische kwesties die ook brede maatschappelijke impact hebben. The Milano Declaration is een gezamenlijk initiatief van de European Society of Endocrinology (ESE), de European Hormone and Metabolism Foundation (ESE Foundation), de Council of Affiliated Societies (ECAS) van de ESE, en andere partners.

De Milano Declaration heeft als voornaamste doel om besluitvormers op nationaal en Europees niveau te stimuleren om de endocrinologie beter te integreren in landelijk en Europees beleid voor de gezondheidszorg, inclusief financiering van onderzoek. De NVE steunt en onderschrijft de Milano Declaration.