Overzicht

Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas volwassenen gepubliceerd

  • 26 september 2023

De herziene richtlijn overgewicht en obesitas voor volwassenen bevat nieuwe aanbevelingen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, zoals: handvatten voor goede diagnostiek; betere bepaling van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR); betere uitkomstmaten en meer maatwerk in de behandeling.

Het deel voor kinderen was al in 2022 gepubliceerd en nu is ook het deel van de richtlijn voor volwassenen gepubliceerd in de richtlijnendatabase van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. De ontwikkeling van de herziene richtlijn is geïnitieerd en geleid door het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) (volwassenendeel) en Care for Obesity (kinderdeel), in samenwerking met vele beroeps- en patiëntenorganisaties en met ondersteuning van het Kennisinstituut en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. Deze overkoepelende richtlijn bevat ook landelijke (basis) modellen over de organisatie van zorg. 

Netwerkaanpak

Bij de behandeling van obesitas (individuele preventie) is het belangrijk om een netwerkaanpak te hanteren die is ingebed in een integrale aanpak die ook inzet op de collectieve preventie (bv gezonde leef-/ wijk-/werk- en schoolomgeving). In een netwerkaanpak werken verschillende organisaties en professionals uit het zorgdomein en het sociaal domein samen in een lokaal netwerk, om optimale en goed op elkaar aansluitende ondersteuning en zorg op maat te bieden. Een centrale zorgcoördinator, een taak die bij een professional belegd kan worden, zorgt voor samenhang in de aanpak. De richtlijn is hier te vinden.