Overzicht

Platform diabetes.nl live

  • 26 september 2023

Nederland heeft een nieuw online platform voor mensen met diabetes en hun naasten: diabetes.nl. Dit is een samenwerking van vijf diabetesorganisaties: Bas van de Goor Foundation, Diabetes Fonds, Diabetes Vereniging Nederland, Stichting DON en Stichting JDRF Nederland.

Juiste en betrouwbare informatie is van groot belang om goed te kunnen omgaan met diabetes. Ook voor familie en vrienden van mensen met diabetes. Bovendien is het delen van ervaringen en het meedoen aan activiteiten een behoefte van mensen met diabetes, blijkt uit onderzoek.

Het platform biedt actuele en betrouwbare informatie voor mensen met diabetes op één plek: over verschillende typen diabetes, in verschillende ziekte en levensfasen en bij uiteenlopende vragen. Het Trefpunt is een community om ervaringen uit te wisselen, en wordt door ervaringsdeskundige moderatoren begeleid. De vijf organisaties willen met dit platform mensen met diabetes de weg wijzen in de wereld van diabetes, concrete handvatten bieden voor het leven met diabetes en zo bijdragen aan meer zelfregie en een hogere kwaliteit van leven voor mensen met diabetes. Tijdens de bouw hebben meer dan 400 mensen met diabetes en zorgprofessionals meegedacht, meegepraat en meegekeken. Alle inhoudelijke artikelen op diabetes.nl zijn beoordeeld door zorgexperts die vanuit hun specialisme hebben meegelezen.

Een campagne moet diabetes.nl bekendmaken bij mensen met diabetes en hun naasten. Ook zorgprofessionals zullen via diverse kanalen geïnformeerd worden. Aan een brede groep huisartsenpraktijken en diabetespoli’s wordt een informatiepakket verzonden.